StartVD Barometern® 

En årlig undersökning av svenska VD:ars fokus och syn på viktiga frågor


Strategisk Kompetens

Kompetensbrist är största hindret för tillväxt

Mer än 30 % av VD:arna anger att deras företag hindras att expandera på grund av brist på tillgång på kompetent arbetskraft


Bristen på kompetent arbetskraft upplevs som det absolut största hotet mot framtida lönsamhet. Mer än tre av tio VD:ar anser att deras företag hindrats från att expandera/ta nya affärer på grund av brist på kompetent arbetskraft. 


LÄS MER


Strategisk Kompetens

Ordföranden  behöver leda styrelsemötena bättre

Styrelsen upplevs inte hålla tillräcklig strategisk höjd.


VD:arna är mer nöjda med sina styrelser än föregående år. Har möjligen ett ökad fokus från styrelsen och fler styrelsemöten som en följd av Corona krisen varit positivt för styrelsens utveckling? Vi ser en liknande tendens i VD:s syn på ledningsgruppen.
VD:arna upplever dock fortfarande att de inte tycker att
styrelsen håller tillräcklig strategisk höjd. 


LÄS MER


Strategisk Kompetens

Ledningsgruppen
fungerar betydligt bättre än tidigare

VD:s syn på ledningsgruppen har förbättrats dramatiskt
från förra året. Framför allt upplever man
att samarbetet fungerar bra. Det ligger nära till hands
att ett relativt utmanande och fokuserat ledningsarbete
till följd av pandemin utvecklat samarbetet. Dock är fortfarande den dimension som VD ger sämst betyg gruppens förmåga att genomföra fattade beslut och nå uppsatta mål.

LÄS MER


Digitalisering

Ökad kundfokus driver vinstmarginalen

Företag där VD upplever att organisationen är
kundorienterad får högre vinst. Ett mycket tydligt samband
i VD Barometern är att ju mer kundfokuserad en VD
upplever sin organisation vara, desto högre sannolikhet
att vinstmarginalen är positiv.


LÄS MER


Ledningsgruppen

VD:arna vill att regeringen
tar tag i den organiserade
kriminaliteten och
integrationsfrågan


På frågan om vad VD:arna anser vara viktigast att regeringen tar tag i framåt är svaret organiserad brottlighet och integrationen. Efter dessa frågor kommer utbildning.

Precis som tidigare är VD:arna missnöjda med företagsklimatet i Sverige. Man upplever framför allt byråkrati, skattenivåer, arbetslagstiftning och bristen på kompetens som de faktorer där det finns mest förbättringspotential!


LÄS MER


KOMMENTARER – VD BAROMETERN RESULTAT 2021

Günther Mårder VD, Företagarna
Günther Mårder VD, Företagarna
VD Barometern Sverige
VD Barometern logo

Om VD Barometern

VD Barometern® genomförs av Straleda tillsammans med Dagens Industri, Alumni och CFI Group. Syftet är att kartlägga hur Svenska vd:ar ser på en rad frågor. Det handlar om var man för närvarande har sitt fokus och hur man ser på sin styrelse, ledningsgruppen och sitt ledarskap. Vi ställer även frågor kring digitalisering, hållbarhet och företagarklimatet i Sverige.

LÄS MER

VD Barometern diagram

Vår undersökning och metod

Underlaget till VD Barometern® kommer från tre olika VD-nätverk från Dagens Industri, Alumni och Straleda. De tillfrågade är verksamma vd:ar från små, medelstora och stora företag inom ett brett spektrum av branscher över hela Sverige. Svaren samlades in via webbenkät under november 2020 och totalt 538 vd:ar svarade.

LÄS MER

CFI Group logotyp
Straleda logotyp


VD Barometern® genomförs årligen i syfte att undersöka hur svenska vd:ar ser på viktiga frågor

VD Barometern®

ADRESS 

Straleda

VD Barometern
Holländargatan 23

111 60 Stockholm


E-POST

info@vdbarometern.se

VD Barometern Sverige

Copyright © All Rights Reserved