Start
VD Barometern SverigeVD Barometern® 

En årlig undersökning av svenska vd:ars fokus och syn på viktiga frågor


Strategisk Kompetens

STRATEGISKT LEDARSKAP

Tydliga styrelsekrav på vd ger ökad tillväxt

Vd:ar som upplever att styrelsen ställer tydliga krav får bättre tillväxt

Ett tydligt samband i hela VD Barometern är att ju tydligare krav vd upplever att styrelsen ställer, desto mer sannolikt är det att företagets omsättningsutveckling varit mer positiv. 

LÄS MER


Strategisk Kompetens

EFFEKTIVA LEDNINGSGRUPPER

Målinriktade företagsledningar mer lönsamma 

Ledningsgrupper som är bra på att nå uppsatta mål får bättre vinstmarginal

Undersökningen visar också på ett samband mellan hur väl ledningsgruppen upplevs klara av att genomföra fattade beslut och hur väl man når uppsatta mål.

LÄS MER


Strategisk Kompetens

SVENSKT FÖRETAGSKLIMAT

Utmaningar framåt: digitalisering och arbetskraft

Digitalisering och tillgång på kompetent arbetskraft kommer att ha störst betydelse för företagandet de närmaste åren.

VD:arna rankar digitaliseringen och tillgång på kompetent arbetskraft som de faktorer som har störst påverkan på företagandet de närmaste åren.

LÄS MER


Digitalisering

INCITAMENT

Möjlighet att påverka viktigare än bonus för vd

Många vd:ar har ersättning baserad på ekonomiskt utfall – men bara hälften säger att det påverkar deras sätt att arbeta

I undersökningen anger mer 61% av de tillfrågande vd:arna att de har ersättning kopplad till ekonomiskt utfall.  

LÄS MER


Ledningsgruppen

STRATEGISKT LEDARSKAP

Hållbarhet har inte nått styrelserummet

Styrelsen har ännu inte reagerat på frågorna om hållbarhet och mångfald och styr inte på dem

Styrelserna styr fortfarande huvudsakligen på finansiella mål samt kund och medarbetarnöjdhet. Denna styrning är ju i grunden rätt men frågan är om det räcker idag?

LÄS MER


KOMMENTARER – VD BAROMETERN RESULTAT 2019

Günther Mårder VD, Företagarna

"Vd:ar som aktivt arbetar med att utveckla den digitala förmågan hos sina ledare och medarbetare kan skörda stora fördelar och bidra till att framtidssäkra organisationen, affärsmodellen och den långsiktiga tillväxten”

Claudia Olsson

Grundare Stellar Capacity 
Future Council member, World Economic Forum


Günther Mårder VD, Företagarna

"Det är styrelseordförandens roll att säkerställa att styrelsen lever upp till sin roll att vara en resurs för strategiska och långsiktiga frågor, samt att det finns tydliga riktlinjer för och förväntningar på vd:s arbete"

Mattias Nordquist

Professor och centrumledare
Internationella handelshögskolan i Jönköping


"Det är positivt i VD Barometern att det går bra för företagen nu. Samtidigt döljs underliggande svårigheter för företagen. Det finns en oro vad som ska ske efter att regeringens 73-punktsprogram sjösatts"

Günther Mårder

Vd FöretagarnaVill du delta eller veta mer om VD Barometern?


VD Barometern Sverige
VD Barometern logo

Om VD Barometern

VD Barometern® genomförs av Straleda tillsammans med Veckans Affärer, Headlight international och CFI Group . Syftet är att kartlägga hur Svenska vd:ar ser på en rad frågor. Det handlar om var man för närvarande har sitt fokus och hur man ser på sin styrelse, ledningsgruppen och sitt ledarskap. Vi ställer även frågor kring digitalisering, hållbarhet och företagarklimatet i Sverige.

LÄS MER

VD Barometern diagram

Vår undersökning och metod

Underlaget till VD Barometern® kommer från tre olika VD-nätverk från Veckans Affärer, Headlight international och Straleda. De tillfrågade är verksamma vd:ar från små, medelstora och stora företag inom ett brett spektrum av branscher över hela Sverige. Svaren samlades in via webbenkät under november 2018 och totalt 312 vd:ar svarade.

LÄS MER


Vill du delta eller veta mer

om VD Barometern?


VD Barometern genomförs årligen i syfte att undersöka hur svenska vd:ar ser på viktiga frågor

VD Barometern

ADRESS 

Straleda, Holländargatan 23,

111 60 Stockholm


E-POST

info@vdbarometern.se

VD Barometern Sverige

Copyright © All Rights Reserved